• Home
  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ବର୍ଗ: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୧୨-୩-୨୦୨୨((ଶନିବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୧୨-୩-୨୦୨୨((ଶନିବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୨୮ନ,ନବମୀ ଦ୪।୪୪ ଘ୭।୫୬ ଆଦ୍ରା ଦ୩୦।୦ ସଂଘ୬।୨,ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୬୦ ନିଶାନ୍ତ. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ୩/୩୨/୨୫ ଇଂଘ୬/୦୧/୫୧
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୧୦-୩-୨୦୨୨((ଗୁରୁବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୧୦-୩-୨୦୨୨((ଗୁରୁବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୨୬ନ,ଅଷ୍ଟମୀ ଦ୫୮।୧୯ ରାଘ୫।୨୩,ରୋହିଣୀ ଦ୧୫।୧ ଘ୧୨।୩ ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୪୮।୪୯ ରାଘ୩।୩୫. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (IST) କୁମ୍ଭ ଦ୩/୧୬/୧୫ ଇଂଘ୬/୦୩/୩୫
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୮-୩-୨୦୨୨((ମଙ୍ଗଳବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୮-୩-୨୦୨୨((ମଙ୍ଗଳବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୨୪ନ,ଷଷ୍ଠୀ ଦ୪୬।୭ ରାଘ୧୨।୩୨,ଦ୍ବିଜା ଦ୧।୧୮ ଘ୬।୩୬,ମେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୧୭।୫୪ ଘ୧।୧୫. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ୩/୦୦/୦୫ ଇଂଘ୬/୦୫/୦୬ ଗତେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୬-୩-୨୦୨୨((ରବିବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୬-୩-୨୦୨୨((ରବିବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୨୨ନ,ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୩୮।୧୩ରାଘ୯।୨୪, ଅଶ୍ବିନୀ ଦ୫୬।୨୦ ରାଘ୪।୩୯,ମେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୬୦ ଅହୋରାତ୍ର 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ୨/୪୩/୫୫ ବଂଘ୬/୦୬/୩୮ ଗତେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୫-୩-୨୦୨୨((ଶନିବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୫-୩-୨୦୨୨((ଶନିବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୨୧ନ,ତୃତୀୟା ଦ୩୬।୪୩ ରାଘ୮।୪୮ ରେବତୀ ଦ୫୨।୫୭ ରାଘ୩।୧୮,ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୫୨।୫୭ରାଘ୩।୧୮. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ୨/୩୫/୫୦ ଇଂଘ ୬/୭/୨୪
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୩-୩-୨୦୨୨((ଗୁରୁବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୩-୩-୨୦୨୨((ଗୁରୁବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୧୯ନ,ପ୍ରତିପଦ ଦ୩୯।୭,ରାଘ୯।୪୮,ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଦ୫୧।୨୫ ରାଘ ୨।୪୩ କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୩୬।୪୩ ଘ୮।୫୦. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ୨/୧୯/୪୦ ଇଂଘ୬/୦୮/୫୪
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୨୮-୨-୨୦୨୨((ସୋମବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୨୮-୨-୨୦୨୨((ସୋମବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୧୬ନ,ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦ୫୨।୨୭ରାଘ୩।୧୦ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଦ୩।୧୩ଘ୭।୨୮,ଶ୍ରବଣାକ୍ଷଃ ଦ୫୫।୫୦ ରାଘ୫।୪୮,ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୬୦ ନିଶାନ୍ତ. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ୧/୫୫/ ୨୫
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୨୭-୨-୨୦୨୨((ରବିବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୨୭-୨-୨୦୨୨((ରବିବାର))🌹 🌹ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୧୫ନ,ଏକାଦଶୀ ଦ୪।୩୫ ଘ୮।୨,ଦ୍ଵାଦଶୀକ୍ଷ ଦ୫୩।୫୩ରାଘ୫।୩୫,ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଦ୭।୩୩ ଘ୯।୧୩,ଧନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୨୧।୨୮ ଘ୨।୪୭. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୨୬-୨-୨୦୨୨((ଶନିବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୨୬-୨-୨୦୨୨((ଶନିବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୧୪ନ,ଦଶମୀ ଦ୧୦।୩୮ ଘ୧୦।୨୭,ମୂଳା ଦ୧୧।୪୭ ଘ୧୦।୫୫,ଧନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୬୦ ନିଶାନ୍ତ. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (IST) କୁମ୍ଭ ଦ ୧/୩୯/୧୫ ଇଂଘ୬/୧୨/୩୩
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ – ୨୫-୨-୨୦୨୨((ଶୁକ୍ରବାର))

Aren News
🌹 ମହାବୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ🌹 🌹୨୫-୨-୨୦୨୨((ଶୁକ୍ରବାର))🌹 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଅଦ୍ଯ କୁମ୍ଭ ଦି୧୩ନ,ନବମୀ ଦ୧୬।୨୦ ଘ୧୨।୪୫,ଜ୍ୟୋଷ୍ଠା ଦ୧୫।୪୩ଘ୧୨।୩୦,ବିଛା ଚନ୍ଦ୍ର ଦ ୧୫।୪୩ ଘ୧୨।୩୦. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ (I.S.T.) କୁମ୍ଭ ଦ ୧/୩୧/୧୦ ଇଂଘ୬/୧୩/୧୩