• Home
  • କରୋନା ଖବର

ବର୍ଗ: କରୋନା ଖବର

କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୨ ଜଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୦୧-୦୮ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୪, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୩୧ – ୦୭ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୩ , ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୩୦ – ୦୭ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କମିଯାଇଅଛି l ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୧୧, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୯ – ୦୭ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରେ ପହଂଚି ଅଛି l ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୪, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୮ – ୦୭ ରାଜ୍ୟ ସମତେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ , ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ,
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ତଳମୁଁହା କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୨, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୭ – ୦୭ ରାଜ୍ୟ ସମତେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ , ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ,
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ କେତେ ଜଣ ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୫ – ୦୭ ଆଜି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା l ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ତଳମୁଁହା କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୩, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୪ – ୦୭ ରାଜ୍ୟ ସମତେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ , ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ,
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ତଳମୁଁହା କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୪, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୨ – ୦୭ ରାଜ୍ୟ ସମତେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ , ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ,
କରୋନା ଖବର ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ତଳମୁଁହା କରୋନା ! ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ୫, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲାରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ?

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୧୯ – ୦୭ ରାଜ୍ୟ ସମତେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲାରେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି l ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ , ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘରେ