ତାଜା ଖବର

ବର୍ଗ: Corona News

Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ତଳ ମୁଁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୫୯୪ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୭ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୩ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପାଲି,
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୬୪୪ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୬ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୨ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୭୩୦ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୫ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଜଣେ ମାତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୭୭୮ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୧ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୩ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଥୁରା,
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଶ୍ବସ୍ତି – ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଶୂନ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୭୫୭ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୨୦ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜି ଆଶ୍ବସ୍ତି ର ଖବର l ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମାତ୍ର ଜଣେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୮୬୮ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୧୯ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମାତ୍ର ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣକ ହେଲେ ବରଗା ଗ୍ରାମ
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୪ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୮୬୮ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୧୮ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୪ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନମୁଣ୍ଡା,
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୩ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୬୪୪ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୧୭ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୩ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୌଦ୍ଧ
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଶ୍ବସ୍ତି – ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଶୂନ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୭୪୯ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୧୬ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜି ଆଶ୍ବସ୍ତି ର ଖବର l ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ
Corona News Other ତାଜା ଖବର ରାଜ୍ୟ

କରୋନା ଗ୍ରାଫ – ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୧୨ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୭୫୩ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

Aren News
ବୌଦ୍ଧ / ଏରନ୍ ନ୍ୟୁଜ / ୧୫ -୧୧ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ୧୨ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ